+32 9 380 36 82

Toepassingen

Kijken

De 360° beelden bieden je inzicht in de terreinsituatie, waar je ook bent.

Meten

Meet de positie en afmetingen van objecten zoals bomen, wegelementen, verkeersborden enz.

Inventariseren

Maak een digitaal plan van je beheersobjecten. Koppel dit met metadata zoals type, staat enz.

Controleren

Door combinatie van je kaartmateriaal met de mobile mapping data detecteer je gemakkelijk verdwenen, gewijzigde en nieuwe objecten.

Meer inzicht, beter beheer

De mobile mapping data stelt je in staat om projecten, ontwerpen of beslissingen op een gestructureerde manier te organiseren en te realiseren. De data is een waardevol instrument voor een efficiënter en effectiever beheer van de openbare ruimte.

 

Visualisatie van de openbare ruimte

De panoramabeelden of 360° beelden vormen een visuele referentie. Je kan de terreinsituatie bekijken op je PC, tablet of smartphone. Ook mensen zonder ervaring met geografische informatie kunnen gemakkelijk aan de slag met de data.

De panoramabeelden worden onder andere gebruikt voor:

 • Visualisatie als vervanging voor terreinbezoeken en als ondersteuning tijdens overleg
 • Registraties van meldingen en visuele inspectie van de openbare ruimte
 • Voorbereiding van werken en evenementen
 • Controle van vergunningen en leegstand
 • Controle, aanvulling en update van bestaande geo-informatie

Uitvoeren van metingen

De 360° beelden en 3D puntenwolk worden virtueel geïntegreerd. Een meting van een x,y,z-positie gebeurt eenvoudig met één klik op de foto. Achterliggend vindt de vertaling van beeld naar puntenwolk plaats.

Meet de positie en de afmetingen van:

 • Punten
 • Lijnen
 • Vlakken
 • Volumes

Deze meetmethode is zeer laagdrempelig en toch nauwkeurig. Metingen kunnen ook rechtstreeks in de puntenwolk worden uitgevoerd.

Karteren – Inventariseren – Beheren

Registreer de positie en afmetingen van objecten en koppel ze aan metadata zoals type, staat enz.:

 • Signalisatie (verkeersborden, belijning/wegmarkering)
 • Groenvoorzieningen (bomen, plantsoenen …)
 • Nutsvoorzieningen (verlichtingspalen, hydranten, onderzoekschouwen …)
 • Inspecties van wegenis (toestand, niveauverschillen, barsten …)

De beheerder kan de inventaris gebruiken om te visualiseren, interpreteren, beheerskeuzes en bijhorende budgetten tegen elkaar afwegen en op deze manier gefundeerde beslissingen nemen.

Controle en update van geo-informatie

De openbare ruimte verandert voortdurend. Het is daarom aangewezen om je kaartmateriaal op regelmatige tijdstippen te actualiseren.

Door combinatie van je kaartmateriaal met de mobile mapping data detecteer je gemakkelijk:

 • Verdwenen objecten
 • Gewijzigde objecten
 • Nieuwe objecten

Deze objecten en hun attributen worden gewijzigd in de inventaris.

 

3D modellering en simulaties

 • Modellering: aanmaak van een 3D model van een traject
 • Virtual reality: creatie van een virtuele omgeving
 • Serieus gaming: training van veiligheidsdiensten in een virtuele omgeving, simulatie van noodsituaties
 • Architectuur en stedenbouw: integratie van een ontwerp in de bestaande omgeving

Interesse?

Pin It on Pinterest

Share This