+32 9 380 36 82

Techniek

Mobile Mapping

Mobile mapping is een techniek waarbij een voertuig uitgerust met camera’s en scanners geografische informatie verzamelt. Met deze technologie worden de kosten van inwinning van geo-informatie en beheer van de openbare ruimte verlaagd.

Mobile mapping werd wereldberoemd dankzij Google Streetview. We maken er allemaal gebruik van om van achter de PC een terreinsituatie te verkennen.

Teccon maakt een hoogwaardig alternatief met de combinatie van 360° foto’s en laserscanning. Hiermee kan je veel meer doen dan alleen ‘kijken’.

De mobile mapper wint 3 soorten gegevens in:

Mobile mapping data

360° beelden

De foto’s worden verwerkt tot hoge resolutie panomarafoto’s (32 megapixel). Ze vormen een visuele referentie van het gereden traject.

3D puntenwolk

Ieder laserpunt is een effectief in 3D gemeten punt op het terrein. Uit de laserdata wordt een nauwkeurige 3D puntenwolk gegenereerd. Deze puntenwolk geeft het gereden traject weer in 3D.

360° beelden + puntenwolk

Beide datasets worden virtueel geïntegreerd. De meting van een x,y,z-positie gebeurt eenvoudig met één klik op de foto. Achterliggend vindt de vertaling van beeld naar puntenwolk plaats.

Mobile mapping systemen

GIS Mapper

compacte wagen voor GIS toepassingen
 visualisatie – metingen – grootschalige inventarisaties

Survey Mapper

robuuste wagen voor landmeetkundige toepassingen
nauwkeurige metingen – 3D visualisaties – modelleringen

Toepassingen

De toepassingen van mobile mapping kunnen verdeeld worden in vier groepen:

  • Visualiseren
  • Meten
  • Inventariseren
  • Controleren

Interesse?

Pin It on Pinterest

Share This